English version  

Нашите услуги за граждански лица:

1.Подготвяне и попълване  на годишни данъчни декларации на чуждестранни жители (които временно са работили и пребивавали в САЩ) и жители на САЩ (американски граждани или постоянно живеещи чужденци.)

2. Разрешаване на проблеми с IRS
Ще се свържем с IRS или с местните власти от Ваше име и ще договорим най-добрите условия за вас.

3. Данъчно планиране
Ако Ви трябва планиране на таксите за текущата година, ние сме тук за да Ви помогнем.

4. Съставяне на бюджет
Ако имате проблеми с вашите месечни разходи или със спестяването на средства за бъдещето, ние ще Ви съставим бюджет, който да съвпада с целите Ви

5. Планиране на Вашето пенсиониране.

 

Молим свържете се с нас за повече информация и безплатна консултация

Данъчни декларации, счетоводство, книговодене и заплати

Услуги за граждански лица

Жители на САЩ    Чуждестранни лица

 
Copyright 2005 CHAYKOV GROUP. All rights reserved.