НАШИТЕ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА:
Американски граждани, Притежатели на зелени карти за САЩ и
постоянно живеещи в САЩ чуждестранни граждани
Жители на САЩ: Като американски граждани или постоянно пребиваващи чуждестранни граждани, Вие задължително
Кой е жител на САЩ за нуждите трябва да попълвате Годишна Данъчна Декларация ако сте минали минималната таксова граница.
на данъчното облагане?
Как да съхранявате и организирате Като американски граждани или носители на зелени карти за САЩ живеещи извън САЩ ( американски емигрант)
Вашите таксови документи Вие също сте задължени да попълвате Годишна Данъчна Декларация за САЩ и да обявите в нея
вашия международен доход. Има специални закони и правила когато сте извън САЩ. Ако отговаряте на всички, 
Често задавани въпроси изисквания, Вие може напълно или частично да се освободите от плащането на такси. Тези права са
За Вас и зависимите от Вас резултат от Изключения за Чуждестранен Доход, Жилищни Изключения и/или Жилищни облекчения и
Инвестиции Чуждестранен Таксов Кредитен Механизам. Ние можем да ви посъветваме за съответните закони
Други Доходи и Корекции и правила и ще се съветваме с Вас  при попълването на вашите данъчни декларации Форма 1040,
Подробни удръжки Форма 2555 - Чуждестранни Доходи и Форма 1116 - Чуждестранен Таксов Кредит и за всички Щатски
Кредити таксови Форми, чрез електронната поща, по телефона или факса, а когато ситуациата го  изисква
Доходи и Разходи от Бизнес ще уговорим лична среща.
Доходи и Разходи от Наеми
Възможни начини на плащане
Колко ще Ви струва?
Молим свържете се с нас за повече информация и безплатна консултация