English version  

Нашите услуги за фирми:

1. Попълване на всички видове такси
Ние подготвяме и попълваме всички фирмени данъчни декларации за щата Ню Йорк.

2.  Подготовка на финансови отчети
Нашите счетоводни услуги могат да бъдат използвани за вътрешни цели.

3. Разрешаване на проблеми с IRS
Ще се свържем с IRS или с местните власти от Ваше име и ще договорим най-добрите условия за Вас.

4. Книговодене
MyTaxReturnUSA може да поеме Вашите счетоводни книги.

5. Бизнес план и преценка на бъдещите възможности Ние можем да Ви съдействаме в този важен процес и да съставим Вашите финансови проекти.

6. WEB Проектиране на Вашата интернет страница Нашите специалисти в WEB Design-а ще направят най-добрата интернет страница за Вас.

Данъчни декларации, счетоводство, книговодене и заплати

Услуги за граждански лица

Жители на САЩ    Чуждестранни лица

 
Copyright 2005 CHAYKOV GROUP. All rights reserved.